Aplikácie stretch fólie

Stretch fóliu delíme podľa spôsobu aplikácie na ručnú a strojnú. Ručná stretch fólia je svojou
Váhou je prispôsobená na jednoduché manuálne používanie.
Strojná stretch fólia je vhodná do väčších prevádzok kde je požiadavka na väčšiu rýchlosť ako
aj pevnosť balenia.